Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Projektování elektrických zařízení

Projektování elektrických zařízení je vedeno autorizovaným inženýrem v oboru Technologická zařízení staveb a držitelem oprávnění k projektování určených technických zařízení dle vyhlášky č. 100/1995 Sb.
Ing. Petrem Kortyšem.

Naše projekční činnost

Elektroprojekty ELKOR

Pro naše zákazníky nabízíme zpracování projektové dokumentace vybraných elektrických zařízení a rozvodů ve všech následujících stupních investiční výstavby:

  • Dokumentace pro územní řízení (DUR)
  • Dokumentace stavebního povolení (DSP)
  • Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)
  • Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
  • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

V rámci projektové přípravy dále nabízíme provedení veškeré formální administrativy a inženýrské činnosti, která je nutná pro zajištění vyjádření všech dotčených orgánů nezbytných pro povolení stavby v uvedených stupních dle zákona č.183/2006.

Při vlastní realizaci stavby nabízíme spolupráci s investorem formou autorského dozoru projektanta. Dále nabízíme kresličské práce při zjišťování stávajícího stavu elektrických rozvodů a zařízení.

Provádíme konzultační činnost při vyřizování žádostí o zřízení nového odběrného místa a optimalizaci sazeb dle konkrétní spotřeby odběrného místa.

Kontakt

Elektroprojekty ELKOR

Mařákova 1149
570 01 Litomyšl

Ing. Petr Kortyš

Telefon: +420 605 418 441
Email: projekty@elkor.cz
© 2016 Elkor.cz
web design